Kurs MySQL

Naucz się z nami tworzyć i zarządzać bazami danych

Zapisz się na kurs

Dlaczego nauka baz danych?

Czego się nauczysz?

Bazy danych to pierwszy krok w nauce programowania oraz podstawa pracy analityka danych. W Reaktor PWN mamy opracowaną skuteczną metodologię nauki, tak aby podczas intensywnych kursów boot camp przejść przez 3 stopienie zaawansowania i móc swobodnie poruszać się w obszarze baz danych.

Nie musisz uczyć się zawodu kilka lat – wystarczy kilka tygodni. Nawet jeśli nie masz nic wspólnego z programowaniem, możesz rozpocząć naukę na kursie dla początkujących.

Zgłoś się na kurs

Dlaczego nauka u nas?

0%
osób w Polsce jest programistami
0%
osób postanawia zacząć programować kierując się wynagrodzeniem
0%
programistów na świecie, programuje bez ukończenia studiów informatycznych
0%
Wskaźnik zatrudnienia po naszych kursach

Program kursu – I stopień MySQL – poziom podstawowy

Poznasz podstawy strukturalnego języka zapytań (SQL – Structured Query Language) wykorzystywanego do budowania i modyfikacji nowoczesnych baz danych. Na podstawie mechanizmów systemu MySQL nauczysz się projektować warstwę utrwalania, prezentacji i eksploracji dużych zbiorów danych.

Projektowanie baz danych

Poznasz dobre praktyki projektowania baz danych tak aby maksimum informacji przechowywać minimalną ilością danych.

Warstwa utrwalania danych

Nauczysz się przechowywać dane w tabelach pochodzące z różnych zasobów np. plikowych, internetowych, tekstowych, itp.

Warstwa prezentacji danych

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę na temat możliwości prezentacji danych wykorzystując zapytania SQL. Dowiesz się jak wykonywać zapytania tak aby skutecznie eksplorować zasoby baz danych.

Eksploracja dużych zbiorów danych

Poznasz techniki wyszukiwania, filtrowania, agregacji i sortowania danych tak aby wydobyte dane dostarczały pożądanych informacji. Nauczysz się prezentować dane pochodzące z wielu różnych tabel.

Szczegółowy program kursu

Technologie których się nauczysz: MySQL, MySQL Workbench

Tutaj możesz pobrać harmonogram kursu

Pobierz

Najbliższa edycja kursu

Zajęcia trwają 32 godziny, odbywają się poniedziałek-środa, godziny 17:30 – 21:00, Warszawa ul. Daimlera 2


Program kursu – II stopień MySQL dla specjalistów i analityków

Nauczysz się konstruować zapytania SQL do rozwiązywania zaawansowanych zadań analitycznych takich jak eksploracja dużych zbiorów danych, analizy jakościowe i ilościowe oraz rachunki statystyczne. Poznasz praktyki pozwalające na optymalizację i automatyzację zapytań SQL. Wszystkie poznawane podczas kursu zagadnienia będziesz mógł przetestować na rzeczywistych przykładach baz danych.

Funkcje i procedury

Konstruowanie zaawansowanych procedur i funkcji to kluczowe aspekty w pracy z wielowymiarowymi zbiorami danych. Odpowiednie projektowanie dedykowanych funkcji i procedur umożliwia automatyzację wielu procesów biznesowych i technicznych.

Automatyzacja zapytań SQL

Praca analityka danych to często zrozumienie oczekiwań klienta, ale także współtworzenie kreatywnych i automatycznych rozwiązań. Wykorzystanie zaawansowanych wyzwalaczy usprawni pracę z systemami baz danych.

Optymalizacja zapytań SQL

Częstym problemem w eksploracji dużych zbiorów danych jest długi czas wykonywania zapytań SQL. Poznaj praktyki pozwalające na optymalizację zapytań SQL tak aby czas odpowiedzi na systemu baz danych był minimalny.

Projektowanie i normalizacja baz danych

Poznasz dobre praktyki projektowania baz danych oraz zasady ich normalizacji. Stosowanie wzorców projektowych oraz metod przetwarzania danych będziesz mógł konstruować nowe oraz modyfikować istniejące systemy baz danych.

Szczegółowy program

Technologie których się nauczysz: MySQL, MySQL Workbench

Tutaj możesz pobrać harmonogram kursu

Pobierz

Najbliższa edycja kursu

Zajęcia poniedziałek-środa godziny 17:30 – 21:00

Program Kursu – III stopień MySQL – bazy danych dla administratorów

Zaawansowane techniki pracy administratorów baz danych obejmujące instalację, konfigurację i utrzymanie systemu MySQL. Wykorzystując poznane podczas kursu zagadnienia będziesz mógł z powodzeniem utworzyć zaawansowaną bazę danych, opublikować ją na serwerze zdalnym oraz przypisać do niej użytkowników o różnych uprawnieniach. Poznasz techniki zabezpieczania baz danych przed nieoczekiwaną utratą danych. Nauczysz się integrować dane pochodzące z wielu heterogenicznych źródeł.

Integracja baz danych

Częstym problemem w pracy administratorów jest integralność danych, które pochodzą z wielu rozproszonych źródeł. Poznasz techniki integracji i przetwarzania danych tak aby mieć dostęp równoległy do wielu różnych baz danych.

Publikacja bazy danych na serwerze zdalnym

Poznasz na przykładzie jak bezpiecznie publikować i utrzymywać systemy baz danych na serwerach lokalnych i zdalnych.

Zaawansowana administracja dostępem do baz danych

Poznasz zaawansowane techniki administracji bazami danych pozwalające na przypisanie odpowiednich uprawnień oraz dostępów dla poszczególnych użytkowników. Poznasz techniki bezpiecznego utrzymania baz danych i nauczysz się tworzyć kopie zapasowe i odzyskiwać utracone dane.

Konfiguracja serwera MySQL

Nauczysz się konfigurować ustawienia serwerów baz danych MySQL. Dowiesz się czego dotyczą poszczególne zmienne środowiskowe i parametry połączenia oraz jak je modyfikować.

Szczegółowy program kursu

Technologie których się nauczysz: MySQL, MySQL Workbench

Tutaj możesz pobrać harmonogram kursu

Pobierz

Najbliższa edycja kursu

Zajęcia poniedziałek-środa godziny 17:30 – 21:00

Cena kursu

32h pod okiem trenera + 1 tydzień preworku + 3 miesięczny dostęp do iBUK Libra

I Stopień990netto/osobę

II stopień990netto/osobę

III stopień990netto/osobę

Zgłoś się na kurs

Imię i nazwisko

Adres email

Numer telefonu

Wybierz stopień, który Cię interesuje

JEŚLI CHCESZ, ŻEBYŚMY SIĘ Z TOBĄ SKONTAKTOWALI, PROSIMY O WYRAŻENIE ZGODY NA MARKETING TELEFONICZNY I MAILOWY.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Naukowe PWN SA z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 („Spółka”). Z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w Spółce można się skontaktować pod adresem: iod@pwn.pl lub korespondencyjnie: ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych tej Spółki drogą elektroniczną.
Tak, chciałbym otrzymywać od Wydawnictwa Naukowe PWN SA , z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 informacje handlowe drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, tj. w formie newslettera, SMS lub MMS, dotyczące produktów, usług, aktualnych ofert tej Spółki.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Spółki informacji marketingowych o podmiotach współpracujących ze Spółką przez telefon.
Zgadzam się na inicjowanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA, z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2 połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Spółką, tj. należących do Grupy PWN lub partnerów z branży medycznej, akademickiej, wydawniczej i pokrewnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem serwisu i akceptuję jego treść

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami